PTSS SCREENER

TEXT MINING VOOR EEN BETROUWBARE DIAGNOSE

Eerder en beter screenen op PTSS

Mentale gezondheidsproblemen vragen steeds meer van onze samenleving. Als gevolg daarvan voelen medische zorgverleners, verzekeraars, werkgevers, regionale overheden en natuurlijk de mensen zelf de organisatorische, psychische en financiële druk toenemen. Er is behoefte aan vroegtijdiger diagnose. Want hoe eerder er een alarm afgaat, hoe groter de toekomstige besparing. De PTSS Screener van Pronos maakt het iedereen, patiënt en organisatie, mogelijk veel eerder de aanwezigheid van een posttraumatische stressstoornis vast te stellen. De PTSS Screener werd ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Twente, voor screening en diagnose-ondersteuning.

Nieuw wapen tegen schade door PTSS

Jaarlijks gaat in Nederland veel geld op aan zorg en verlies van arbeidsproductiviteit als gevolg van lichte of matige vormen van psychische aandoeningen zoals depressie en posttraumatische stressstoornissen. Nieuwe innovatieve diagnostische technologie staat echter nog in de kinderschoenen. Diagnose gebeurt nog altijd met vragenlijsten en gesprekken. De PTSS Screener werkt met wiskundige algoritmen en text mining, en loopt daarmee voorop in de strijd tegen de gigantische schade die PTSS aanricht.

Met PTSS moeten we niet wachten

Als een trauma niet goed verwerkt wordt, kan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaan. Hoewel de verschijnselen strikt genomen een normale menselijke reactie zijn op dreiging, richten ze veel schade aan bij de lijders en bij de samenleving. De lijst lichamelijke en psychische gevolgen van PTSS is lang en kent onder meer verhoogde prikkelbaarheid, slecht slapen en nachtmerries, herinneringen, dissociatie, verdoofd reageren op de omgeving en negatieve stemmingen. Bepaalde beroepsgroepen hebben een verhoogd risico op PTSS. Hoe langer een posttraumatische stressstoornis onontdekt en onbehandeld blijft, hoe groter de schade voor de patiënt en de samenleving. Tijdig herkennen van PTSS is daarom voor alle betrokkenen pure winst — en noodzaak.

Innovatieve toepassing van ‘text mining’: de PTSS Screener van Pronos

De PTSS Screener is ontwikkeld op basis van, onder meer, de wetenschappelijke onderbouwing door Qiwei He. Haar ‘Text mining and IRT for psychiatric an psychological assessment’ werd onderscheiden met de ABAS Dissertation Award. Deze innovatieve kijk op de diagnostiek leidde tot de ontwikkeling van de PTSS Screener, een samenwerking tussen Pronos en Universiteit Twente.

Werking van de PTSS Screener

De PTSS Screener zorgt voor vroegtijdige herkenning van een posttraumatische stressstoornis. Zo wordt erger voorkomen. De PTSS Screener werkt met het gegeven dat mensen door hun woordkeus onbewust hun gezondheidstoestand blootgeven. De deelnemer maakt het ‘egodocument’, een tekst van een tekst van 10 tot 15 regels. De PTSS Screener analyseert deze tekst en zoekt naar signalen dat de deelnemer PTSS heeft. We noemen dit text mining. Voor elke deelnemer blijven twee opties over: er is zeer waarschijnlijk géén sprake van PTSS, of er is zeer waarschijnlijk sprake van PTSS. Die laatste groep moet worden onderzocht in het reguliere medische circuit opdat een definitieve diagnose kan worden gesteld.

Kan uw organisatie voordeel behalen met de PTSS Screener?

De PTSS Screener is ontwikkeld voor verschillende gebruikers. Enerzijds voor bedrijven en organisaties met werknemers in traumagevoelige functies. Anderzijds voor arbo organisaties, verzekeraars, psychologen, bedrijfsartsen en GGZ zorgaanbieders. Voorkom leed, langdurig verzuim en hoge kosten door vroegtijdige signalering.