PTSD SCREENER

TEXT MINING FOR A RELIABLE DIAGNOSE

Earlier and better screening for PTSD

Mental health issues are placing a constantly increasing strain on our society. As a consequence, medical care-givers, insurers, employers, regional authorities and, of course, the public feel an increase in organisational, psychological and financial pressure. Early diagnosis is required. Because the sooner an alarm is raised, the greater the savings in the future. The PTSD screener makes it possible for everyone, patients and organisations, to detect a post-traumatic stress disorder much sooner. The PTSD Screener was developed for screening and diagnostic support in cooperation with The University of Twente.

New weapon in the fight against damage caused by PTSD

Every year, a great deal of money is consumed by healthcare and the loss of productivity caused by mild or moderate forms of psychological conditions such as depression and post-traumatic stress disorders. However, new innovative diagnostic technology is still in its infancy. Diagnosis does not always take place using questionnaires and interviews. The PTSD Screener works with mathematical algorithms and text mining, which makes it a pioneer in the fight against the enormous damage inflicted by PTSD.

We must not wait with PTSD

Post-traumatic stress disorders (PTSD) can occur if a trauma is not effectively processed. Although the symptoms are, in strict terms, a normal reaction to threat, they cause a great deal of damage to sufferers and society. The list of physical and psychological consequences of PTSD is long and includes increased irritability, poor sleep patterns and nightmares, recollections, dissociation, a numbed response to the environment and negative moods. Certain professional groups have an increased risk of PTSD. The longer a post-traumatic stress disorder goes undiscovered and untreated, the greater the damage to the patient and society. Timely detection of PTSD is therefore a pure benefit and necessity for everyone involved.

Innovative application of ‘text mining’: the PTSD Screener

The PTSD Screener was developed on the basis of a number of elements, including the scientific underpinning of Qiwei He. Her dissertation ‘Text mining and IRT for psychiatric and psychological assessment’ was distinguished with the ABAS Dissertation Award in the Netherlands (2014) and the American Psychological Association (APA) Quantitative Psychological Methodology Dissertation Award (2017). This innovative approach to diagnostics led to the development of the PTSD Screener, a joint venture between Pronos and The University of Twente.

The effect of the PTSD Screener

The PTSD Screener ensures early detection of post-traumatic stress disorders. This prevents further deterioration. The PTSD Screener is based on the fact that people unconsciously reveal their mental state with their choice of words. The participant produces the ‘ego document’, a text of 15 to 20 lines. The PTSD Screener analyses this text and searches for signals that the participant has PTSD. We call this text mining. There are two options for every participant: there is very probably no PTSD, or there is very probably PTSD. The latter group must be examined by qualified physicians before a definitive diagnosis can be formulated.

Can your organisation benefit from the PTSD Screener?

The PTSD Screener was developed for various users. For companies and organisations with employees in trauma-sensitive functions, and also for health and safety organisations, insurers, psychologists, company doctors and regional mental healthcare providers. Prevent suffering, long-term absenteeism and high costs with early detection.

PTSS

PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis. PTSS kan ontstaan na het meemaken, zelf meemaken of zien dat het een ander overkomt, van één of meerdere heftige gebeurtenissen. Als gevolg van die gebeurtenis kun je een geestelijk trauma oplopen, kun je psychisch gewond raken. Veel mensen lukt het om zelfstandig de traumatische gebeurtenis te verwerken. Maar dat lukt niet iedereen!

Oorzaken van PTSS

Er zijn vele en zeer diverse oorzaken, traumatische gebeurtenissen, die tot PTSS kunnen leiden. Voorbeelden zijn:

De meeste mensen hebben last van het meemaken van een traumatische gebeurtenis, zeker in de eerste dagen en weken na de gebeurtenis. Als de klachten na een maand nog steeds aanwezig zijn zou het kunnen zijn dat iemand last heeft van PTSS. Dan is het aan te raden om te testen. Vroegtijdige herkenning en behandeling beperkt de gevolgen in grote mate.

PTSS Screener van Pronos

De PTSS Screener is ontwikkeld op basis van, onder meer, de wetenschappelijke onderbouwing door Qiwei He. Haar ‘Text mining and IRT for psychiatric an psychological assessment’ werd onderscheiden met de ABAS Dissertation Award. Deze innovatieve kijk op de diagnostiek leidde tot de ontwikkeling van de PTSS Screener, een samenwerking tussen Pronos en Universiteit Twente.

Werking van de PTSS Screener

De PTSS Screener werkt met het gegeven dat mensen door hun woordkeus onbewust hun gezondheidstoestand blootgeven. De deelnemer maakt het ‘egodocument’, een tekst van een tekst van 10 tot 15 regels. De PTSS Screener analyseert deze tekst en zoekt naar signalen dat de deelnemer PTSS heeft. We noemen dit text mining.

Text mining herkent verborgen informatie op basis van een algoritme. Denk hierbij aan woordgebruik, combinaties van woorden en zinsopbouw.

Bij de PTSS Screener staat de vraag centraal ‘Hoe voel jij je?’ De wijze waarop iemand dit verwoord, wordt geëvalueerd en geïnterpreteerd. De uitkomst is of de persoon zeer waarschijnlijk wel of geen PTSS heeft.

Een deelnemer wordt uitgenodigd om te beschrijven hoe het met hem/haar gaat (1). Nadat hij/zij op gereed heeft gedrukt wordt de tekst door het algoritme (in de cloud) beoordeeld (2). Op basis van de beoordeling wordt de uitkomst weergegeven aan de deelnemer (3).

Klachten door PTSS

De meest bekende klachten die mensen ervaren als ze last hebben van PTSS zijn:

Herken je één of meerder van deze klachten bij jezelf dan adviseren we je om de test te doen.

Behandeling van PTSS

Behandeling van PTSS begint met het besef en de acceptatie dat je een probleem hebt. Dat je last hebt van iets wat je hebt meegemaakt. En dat de klachten niet vanzelf weggaan.

Je kunt zelf actief werken aan het verminderden van klachten. Bij voorbeeld door de traumatische gebeurtenis te beschrijven. Het schrijven is een manier om te proberen handvatten te geven aan je gevoel. Om een beetje grip te krijgen op de situatie. Je probleem delen met mensen in je sociale omgeving kan ook helpen en zal zeker het begrip bij hen vergroten.

De meest gebruikte behandelvormen bij PTSS zijn:

Trauma gerichte cognitieve gedragstherapie

Het doel van deze therapie is dat uw angsten en vermijdingsgedrag afnemen en verdwijnen. Daardoor kunt u de schokkende gebeurtenis meer accepteren als iets uit het verleden. Anders gezegd: bij een PTSS is het trauma nog in het hier en nu; na een geslaagde behandeling is het trauma voltooid verleden tijd. De therapeut begeleidt je bij het opnieuw oproepen van de traumatische gebeurtenis. Ook leer je omgaan met de angsten en stemmingsklachten. Bij deze therapie wordt vaak als hulpmiddel een schrijfopdracht gegeven. Daarbij schrijf je het trauma en de gebeurtenissen als het ware van jezelf af.

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)

EMDR richt zich op de emotionele lading van de traumatische herinnering. Terwijl je die herinnering oproept leidt de therapeut je af, bijvoorbeeld doordat je ogen de handbewegingen van de therapeut volgen. De emoties verliezen daardoor geleidelijk hun heftigheid en doven als het ware uit. Daarmee vermindert de angst en de herinnering aan het trauma. Sinds kort wordt bij deze therapie ook wel gebruikt gemaakt van VR –techniek (Virtual Reality).

Politie, ACP en Pronos

Politie, Politievakbond ACP en Pronos streven hetzelfde doel na. Een goede basis voor een mooie samenwerking. Partijen willen hun bijdrage leveren aan het gezond houden van alle politiemedewerkers. 

Een belangrijk onderdeel van die gezondheid is de psychische gesteldheid. Door de aard van het beroep worden politiemensen vaak zwaarder belast dan veel andere beroepsgroepen. Een psychische aandoening zoals een posttraumatische stressstoornis, PTSS, komt daarom relatief vaker voor. 

PTSS kan leiden tot ernstige mentale problemen bij de medewerker en vaak tot uitval van de medewerker. Vroegsignalering en tijdige herkenning en behandeling kunnen deze ernstige effecten verminderen of zelfs voorkomen. Alle reden om daar binnen de Politie meer aandacht aan te geven. 

Politie en ACP pakken dit samen op met innovatiepartner Pronos. Pronos maakt innovatieve toepassingen op het gebied van textmining toepasbaar en beschikbaar. De testen zijn ontwikkeld door Universiteit Twente.