Privacy statement

Processing purposes

Pronos B.V. processes your personal data for the following purpose: to secure and optimize the website of Pronos B.V., to inform you via newsletters about new services, functionalities and products of Pronos B.V. and of companies related to us.

Legal basis for processing

Pronos B.V. processes your personal data on the following legal basis:

‘The processing of your personal data is necessary to represent the following legitimate interest(s) of Pronos B.V. or of a third party: The processing of your personal data is necessary for the security and optimisation of the Pronos B.V. website in order to protect against, among other things, cyber-attacks from outside. It is also necessary for Pronos B.V. to keep improving the customer experience, so that customers can quickly find what they are looking for and like to return to our website. In the context of the ‘duty of care’, Pronos B.V. wants to inform its customers about the services and products they purchase.’

Provision of personal data by the data subject

The data subject is not obliged to provide certain personal information to Pronos B.V. The following information is not mandatory: address, telephone numbers, special personal data and personal data in connection with criminal convictions and criminal offenses.

If the data subject does not submit his/her personal data to Pronos B.V., the website may not function as it should and the contact form cannot be used.

Categories and source(s) of personal data

Pronos B.V. has obtained the following regular personal data (IP addresses, ISPs, location data, email addresses, device data, names, telephone numbers) from the following source(s): own address database, sales contract, contact form, Google Analytics and Campaign Monitor (mailing provider).

This does not concern public source(s).

Receivers of personal data

Pronos B.V. provides your personal data to website analysis agencies that collect information from visitors of the Pronos B.V. website. Pronos B.V. also provides your personal data to companies within the Pronos B.V group.

Transfer of personal data to a recipient in a third country or to an international organisation

Your personal data may be transferred by Pronos B.V. via Google Analytics (IP anonymisation is enabled) and Campaign Monitor (newsletters) to countries outside the EU/EEA. The country to which Pronos B.V. transfers your personal data is: United States.

With regard to the transfer of personal data to the aforementioned third country/countries, the following measures have been taken:

‘The organisations in the third country to which the personal data are transferred are connected to the Privacy Shield. More information about the aforementioned measures taken by Pronos B.V. or a copy thereof can be obtained by the data subject by contacting Pronos B.V. in writing. See below in this privacy statement for the relevant contact details.

Retention period of personal data

Your personal details will be stored by Pronos B.V. for a period of 24 months. We do not apply a retention period for sending newsletters and customer contact.

Rights of data subjects

You have the right to submit a request to us for access, rectification and/or removal of the personal data that we process from you. In addition, you have the right to request that we limit the processing of your personal data and to object to the processing of your personal data. Regarding the newsletter, you can unsubscribe yourself at any time. As a data subject, you also have the right to request Pronos B.V. to provide the personal data that you yourself have submitted to Pronos B.V. in a structured, customary and machine-readable form, so that you can provide these personal data to another controller if desired.

Contact details

For questions about this privacy statement and the processing that Pronos B.V. undertakes, you can contact us via the contact details below. A request for access, rectification and/or removal, or restriction and objection can be submitted in writing by email or by post. A request for data portability can be made by submitting the request in writing by email or by post. It must be mentioned what data is involved and from which period the data are desired. For these requests we can ask you for identification.

Visiting address:
WTC Hengelo
Industrieplein 2
7553 LL Hengelo

Postal address:
Pronos B.V.
Postbus 8147
7550 KC Hengelo

T: +31 (0)88 2276550
email: info@pronos.nl

Complaints

Please contact us if you have a complaint about the processing of your personal data by Pronos B.V. As a data subject you also have the right to file a complaint with the supervisory authority.

This privacy statement is a translation of the Dutch privacy statement. In case of doubt or disputes, the Dutch privacy statement will prevail.

PTSS

PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis. PTSS kan ontstaan na het meemaken, zelf meemaken of zien dat het een ander overkomt, van één of meerdere heftige gebeurtenissen. Als gevolg van die gebeurtenis kun je een geestelijk trauma oplopen, kun je psychisch gewond raken. Veel mensen lukt het om zelfstandig de traumatische gebeurtenis te verwerken. Maar dat lukt niet iedereen!

Oorzaken van PTSS

Er zijn vele en zeer diverse oorzaken, traumatische gebeurtenissen, die tot PTSS kunnen leiden. Voorbeelden zijn:

De meeste mensen hebben last van het meemaken van een traumatische gebeurtenis, zeker in de eerste dagen en weken na de gebeurtenis. Als de klachten na een maand nog steeds aanwezig zijn zou het kunnen zijn dat iemand last heeft van PTSS. Dan is het aan te raden om te testen. Vroegtijdige herkenning en behandeling beperkt de gevolgen in grote mate.

PTSS Screener van Pronos

De PTSS Screener is ontwikkeld op basis van, onder meer, de wetenschappelijke onderbouwing door Qiwei He. Haar ‘Text mining and IRT for psychiatric an psychological assessment’ werd onderscheiden met de ABAS Dissertation Award. Deze innovatieve kijk op de diagnostiek leidde tot de ontwikkeling van de PTSS Screener, een samenwerking tussen Pronos en Universiteit Twente.

Werking van de PTSS Screener

De PTSS Screener werkt met het gegeven dat mensen door hun woordkeus onbewust hun gezondheidstoestand blootgeven. De deelnemer maakt het ‘egodocument’, een tekst van een tekst van 10 tot 15 regels. De PTSS Screener analyseert deze tekst en zoekt naar signalen dat de deelnemer PTSS heeft. We noemen dit text mining.

Text mining herkent verborgen informatie op basis van een algoritme. Denk hierbij aan woordgebruik, combinaties van woorden en zinsopbouw.

Bij de PTSS Screener staat de vraag centraal ‘Hoe voel jij je?’ De wijze waarop iemand dit verwoord, wordt geëvalueerd en geïnterpreteerd. De uitkomst is of de persoon zeer waarschijnlijk wel of geen PTSS heeft.

Een deelnemer wordt uitgenodigd om te beschrijven hoe het met hem/haar gaat (1). Nadat hij/zij op gereed heeft gedrukt wordt de tekst door het algoritme (in de cloud) beoordeeld (2). Op basis van de beoordeling wordt de uitkomst weergegeven aan de deelnemer (3).

Klachten door PTSS

De meest bekende klachten die mensen ervaren als ze last hebben van PTSS zijn:

Herken je één of meerder van deze klachten bij jezelf dan adviseren we je om de test te doen.

Behandeling van PTSS

Behandeling van PTSS begint met het besef en de acceptatie dat je een probleem hebt. Dat je last hebt van iets wat je hebt meegemaakt. En dat de klachten niet vanzelf weggaan.

Je kunt zelf actief werken aan het verminderden van klachten. Bij voorbeeld door de traumatische gebeurtenis te beschrijven. Het schrijven is een manier om te proberen handvatten te geven aan je gevoel. Om een beetje grip te krijgen op de situatie. Je probleem delen met mensen in je sociale omgeving kan ook helpen en zal zeker het begrip bij hen vergroten.

De meest gebruikte behandelvormen bij PTSS zijn:

Trauma gerichte cognitieve gedragstherapie

Het doel van deze therapie is dat uw angsten en vermijdingsgedrag afnemen en verdwijnen. Daardoor kunt u de schokkende gebeurtenis meer accepteren als iets uit het verleden. Anders gezegd: bij een PTSS is het trauma nog in het hier en nu; na een geslaagde behandeling is het trauma voltooid verleden tijd. De therapeut begeleidt je bij het opnieuw oproepen van de traumatische gebeurtenis. Ook leer je omgaan met de angsten en stemmingsklachten. Bij deze therapie wordt vaak als hulpmiddel een schrijfopdracht gegeven. Daarbij schrijf je het trauma en de gebeurtenissen als het ware van jezelf af.

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)

EMDR richt zich op de emotionele lading van de traumatische herinnering. Terwijl je die herinnering oproept leidt de therapeut je af, bijvoorbeeld doordat je ogen de handbewegingen van de therapeut volgen. De emoties verliezen daardoor geleidelijk hun heftigheid en doven als het ware uit. Daarmee vermindert de angst en de herinnering aan het trauma. Sinds kort wordt bij deze therapie ook wel gebruikt gemaakt van VR –techniek (Virtual Reality).

Politie, ACP en Pronos

Politie, Politievakbond ACP en Pronos streven hetzelfde doel na. Een goede basis voor een mooie samenwerking. Partijen willen hun bijdrage leveren aan het gezond houden van alle politiemedewerkers. 

Een belangrijk onderdeel van die gezondheid is de psychische gesteldheid. Door de aard van het beroep worden politiemensen vaak zwaarder belast dan veel andere beroepsgroepen. Een psychische aandoening zoals een posttraumatische stressstoornis, PTSS, komt daarom relatief vaker voor. 

PTSS kan leiden tot ernstige mentale problemen bij de medewerker en vaak tot uitval van de medewerker. Vroegsignalering en tijdige herkenning en behandeling kunnen deze ernstige effecten verminderen of zelfs voorkomen. Alle reden om daar binnen de Politie meer aandacht aan te geven. 

Politie en ACP pakken dit samen op met innovatiepartner Pronos. Pronos maakt innovatieve toepassingen op het gebied van textmining toepasbaar en beschikbaar. De testen zijn ontwikkeld door Universiteit Twente.